Samfunnsengasjement

På Frogn videregående skole har vi fokus på samfunnsengasjement der lærere og elever utvikler skaperglede, nysgjerrighet og utforskertrang gjennom:

  • problemløsning og kritisk tenkning som sammen skaper samfunnsrelevant undervisning
  • lokale og globale aktiviteter og temaer
  • aktivt og handlekraftig elevråd
  • dagsaktuelle temaer hvor elevene tar en aktiv rolle og viser meransvar
Til toppen