Læringsmiljø

På Frogn videregående skole skaper vi et trygt læringsmiljø som preges av åpenhet og tydelige ambisjoner gjennom:

  • relevant, tverrfaglig og utforskende opplæring
  • åpent og inkluderende klassemiljø som skaper utvikling og gode relasjoner
  • aktiv elevrolle hvor undring, nysgjerrighet og kritisk tenkning utvikles
  • opplæring hvor det er kult å mestre og greit å feile   
Til toppen