Bærekraft

På Frogn videregående skole har vi fokus på vårt felles ansvar for en bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål gjennom:

  • spennende og dagsaktuelle regionale og internasjonale prosjekter
  • å øke forståelsen for sammenhengen mellom menneskelig aktivitet og klimautfordringer
  • å påvirke, forstå og lære mer om verdenssituasjonen og hvordan verden kan forandres og forbedres
  • felles innsats og ansvar for å være en miljøfyrtårnskole

Miljøfyrtårn

Til toppen