Skolens pedagogiske plattform

Visjon: Et steg foran
Verdiorden er: Trygge og nytenkende
Satsingsområder: Bærekraft, Livsmestring, læringsmiljø og samfunnsengasjement

Skolen vår

Frogn vgs startet opp høsten 2006 og er bygget som en baseskole. Dette innebærer at skolen er delt inn i flere undervisningsområder som inneholder:

- Auditorier - Klasserom - Grupperom - Fellesarealer

Man har derfor god mulighet til å variere bruk av rom og undervisningsmetoder, som er viktige verktøy for å tilrettelegge pensum for en bred elevgruppe.

I tillegg står arbeid i team og fagdager sentralt i skolehverdagen, og tillater stor fleksibilitet i undervisningen. Teamarbeid innebærer at lærere samarbeider i større grad ved planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisning. Videre gir dette muligheten for en bred faglig plattform, samt undervisning som i stor grad kan tilpasses nivå.

Fagdager betyr at flere av fagene gjennomføres i løpet av en hel dag istedenfor å bryte dem opp i mindre enheter. På denne måten kan man gjennomføre prosjekter og større oppgaver i løpet av én dag, og læreren får tilstrekkelig tid til å vurdere sine elever. Hvilke fag som gjennomføres som fagdager vil variere fra år til år avhengig av timeplanens struktur.

Som elev hos oss har man derfor optimale vilkår for undervisning tilpasset eget nivå. I tillegg arrangerer skolen ofte ekskursjoner for elevene, og dette er verdifullt for å skape et godt miljø på skolen. Det er mange grunner til at Frogn vgs er: Ett steg foran!

Vi er en skole som i opplæringen  skaper robuste og selvstendige mennesker for framtiden. Gjennom å være trygge og nytenkende tar vi imot nye elever med rammer som inkluderer og utfordrer den enkelte. I skolestarten blir du godt kjent med din kontaktlærer, klassen din og andre nøkkelpersoner ved skolen.

Eleven i sentrum

Elevtjenestene våre er samlet i en egen avdeling. Sentrum. Alle elever har sin kontaktlærer som følger opp faglig og sosialpedagogikk. Hvis du trenger ytterligere oppfølging, kan vår sentrumsavdeling være riktig for deg.

Klikk for stort bilde  

Til toppen