Ny nettadresse!

Vi får ny nettadresse torsdag 4. mars: viken.no/frogn-vgs

Ordensreglement for elever ved videregående skoler i Viken

Reglementet gjelder for elever i Viken fylkeskommunes videregående skoler. 

Til toppen