Rett til et trygt skolemiljø

For å sikre et godt skolemiljø gjennomfører vi jevnlig en elevundersøkelse. Informasjon til foreldre og foresatte om Elevundersøkelsen finner dere her.

Til toppen