Ny nettadresse!

Vi får ny nettadresse torsdag 4. mars: viken.no/frogn-vgs

Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) utreder og vurderer vansker og behov for tilrettelegging i videregående opplæring. Vi tilbyr tjenester til elever, lærlinger, lærekandidater, ansatte i de videregående skolene og fagopplæringen.

Nordre Follo PPT

E-post: ppt@nordrefollo.kommune.no

Tlf. 64 87 86 84

Postboks 3010 1402 Ski

Henvisningsskjema for PPT

 

PP-rådgivere på Frogn vgs.:

Sissel Bunæs

Tlf. 64964570 eller 90549915

Rigmor Keysan Dornhofr

Tlf.64964579 eller 46538457

 

PPT tilbyr veiledning i saker som omfatter din skolesituasjon. Vi utreder og foretar sakkyndige vurderinger etter opplæringslova blant annet på følgende områder:

  • behov for spesialundervisning
  • utredning av spesifikke vansker som lese- og skrivevansker
  • behov for tilrettelegging i undervisning og ved prøver og eksamen

I tillegg kan vi tilby veiledning i andre saker som omfatter din skolesituasjon, som psykososiale vansker, lære- og fagvansker og læringsmiljø. Vi utreder også behov for punktskriftopplæring for elever med synshemming, og behov for opplæring i og på tegnspråk for elever med hørselshemming. Vi har et tverrfaglig samarbeid med kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten der det er aktuelt.

Ved siden av å bistå skolene med å tilrettelegge opplæringen for elever med særlige behov, driver vi også kompetanseheving overfor skoler, lærere og rådgivere.

Til toppen