Ny nettadresse!

Vi får ny nettadresse torsdag 4. mars: viken.no/frogn-vgs

Oppfølgingstjenesten

Oppfølgingstjenesten (OT) er en gratis lovpålagt tjeneste for ungdom som har rett til videregående opplæring, men som ikke har skoleplass eller arbeid. OT hjelper til med å finne ut hvilke muligheter som er aktuelle for den enkelte.

Oppfølgingstjenesten i Follo

Nordre Follo (Ski, Oppegård), Vestby, Ås, Frogn, Nesodden

 

Hvem kan få hjelp?

 

Du som er mellom 15 og 21 år og som har rett til videregående opplæring, men som

  • ikke har søkt videregående skole eller læreplass
  • ikke har tatt imot tildelt skole- eller læreplass
  • har avbrutt opplæringen før den er ferdig
  • ikke er i arbeid
  • har tapt opplæringsretten på grunn av bortvisning eller ved heving av lærekontrakt/opplæringskontrakt

Mer informasjon og kontakt med Oppfølgingstjenesten finner du på viken.no

Til toppen