Ny nettadresse!

Vi får ny nettadresse torsdag 4. mars: viken.no/frogn-vgs

Karriereveileder

Med karriere menes den veien man går gjennom livet
med tanke på utdanning og arbeid.

Lurer du på hvilket yrke som passer for deg, eller hvilke skoler du skal søke på videre etter videregående skole.

Ta kontakt med skolens Karriereveileder:

Kari Moe
Mail: karimo@viken.no
Rom: 2.0.55
Direkte: 64 93 75 10

Aktuelle søknadsfrister:

Videregående opplæring

1.mars vigo.no (gjelder også lærlinger)
1.februar særskilt søkere

Folkehøyskoler

Folkehøyskoler har ikke søknadsfrist, men lurt å søke i god tid før 1.februar.

Utdanning i Forsvaret

1.desember  Pilotutdanning 
15.februar lærling/fagbrev i Forsvaret

Søke høyere utdanning – Samordna opptak.

15.april
Samordnaopptak.no

Ønsker du å studere i utlandet:

NB: Ulike søkefrister gjelder. Ta kontakt med karriereveileder eller se https://www.ansa.no/

Her finner du nyttig informasjon om videre utdanning:

Vilbli.no

Utdanning.no

Til toppen