Ny nettadresse!

Vi får ny nettadresse torsdag 4. mars: viken.no/frogn-vgs

Vi ønsker alle velkommen tilbake på skolen mandag 15. februar. Vanlig timeplan følges.

På gult nivå kan klasser samles i klasserommet, men man skal holde avstand i pauser, ikke hilse eller klemme hverandre. Er du syk skal du holde deg hjemme. Dersom du må bruke offentlig transport til skolen er det viktig å bruke munnbind. Dette kan fås i skolens resepsjon for de som ikke har.

Nedenfor kan dere lese Kommuneoverlegen i Frogn sin begrunnelse for åpning.

Gult tiltaksnivå i henhold til smittevernveilederen fra utdannings direktoratet for Videregående skole, vurderes som tilstrekkelig fra uke 7 for Frogn videregående.

Oppsummert

Smittesituasjonen pr 10.02.21 og utviklingen den siste uken tilsier at det ikke lenger av hensyn til smittevernet er nødvendig med smittevernstiltak utover de nasjonale føringene. Frogn videregående kan gå til gult tiltaksnivå fra mandag 15.02.21.

Bakgrunn for vurderingen

Medisinskfaglig begrunnelse

Smittetrenden for Covid-19 er fallende i vår region. Lokalt i Frogn kommune er smittetrykket og andel bekreftede tilfeller blant testede nå så lavt at Frogn kommune vurderes til å være på risikonivå 1. Som følge av stor andel tilreisende elever er det viktig å også vurdere situasjonen i nabokommunene. Våre nabokommuner ligger på risikonivå 1-3. Nordre Follo og Ås har den siste tiden hatt utbrudd med mutert SARS-CoV-2 UK-variant. Dette er nå i hovedsak under kontroll og kommunene ligger på risikonivå 3 med fallende smittetrend.

Det er derfor ikke faglig grunnlag for å holde strengere smittevernstiltak ved Frogn videregående, enn det som gjelder nasjonalt. Tiltaksnivå kan ikke brukes forbyggende.

Tiltak

Barn og unge skal prioriteres ved tiltakslettelser.

Tiltaksnivå tilbakeføres til gult. Det er nødvendig med noen virkedager for at skolen skal kunne områ seg til gult tiltaksnivå. Gult nivå innføres derfor fra 15.02.21.

Konsekvensvurdering

Rødt og «oransje» tiltaksnivå har medført at elever har hatt færre kontakter utenom egen klasse og stor grad av digital undervisning. Dette har vært nødvendig ved det høye smittetrykket som har vært i regionen for å redusere risikoen for utbrudd ved skolen. Konsekvensene har vært mindre optimal læringssituasjon og redusert sosial arena for elevene. Dette kan igjen ha en negativ effekt på elevenes fysiske og psykiske helse. Det ansees som svært viktig å gå tilbake til lavest mulig tiltaksnivå så fort dette vurderes som forsvarlig med hensyn til smittevernet. Evt. fordel av redusert smitterisiko når smittetrykket er så lavt som nå, veier nå ikke opp for de potensielle negative konsekvenser av forsterkede tiltak har for elevene ved Frogn Videregående.

Med vennlig hilsen

Merete Nordaas Hvistendahl
Kommuneoverlege
Enhet for samfunnsplanlegging

PC på arbeidsbord - Klikk for stort bilde Dan Dimmock/Unsplash

Til toppen