Aktuelt

NMBU skriver om Frognbær

Frogn videregående skole er en av  NMBUs universitetsskoler . Universitetsskoleprosjektets satningsområde er forskning og skoleutvikling knyttet til utdanning for bærekraftig utvikling. NMBU skriver her om 1SSR (Salg, service og reiseliv) sitt prosjekt Frognbær.

5 Propeller til Frogn Vgs

Årets Propelljakt i Akershus ble i siste liten gjennomført som et digitalt arrangement gjennom Zoom, og elever og lærere viser igjen stor evne til omstilling. Pitchene ble gjennomført gjennom PC-skjermen mens jury og veiledere fra næringslivet noterte ivrig. 

Business-elever testet franske seilbåter

Heitmann Marin ble gründet i 1980. Det er den første importøren og forhandleren av franske seilbåter og eneste seilbåtforhandler som har overlevd siden de startet opp - i alle former for lav og høykonjunkturer.    ​​​​​​     ​​​

Tegnekunst, dans og musikk

Frognpodden er tilbake med ny sending. Frognpodden er laget av elever på Frogn vgs i samarbeid med lærere på skolen.

Egenmelding ved fravær

Fredag ettermiddag kom beskjeden om at ordningen med egenmelding knyttet til helsefravær fortsetter resten av skoleåret.

Frogn Vgs går dypere

Frogn Vgs utarbeider en plan for mer tverrfaglighet og dybdelæring for elevene våre, i tråd med de nye læreplanene. Planene skal allerede tre i kraft på våren 2021. Kjersti Løken Ødegård fra Høgskolen i Innlandet  veiledet oss i arbeidet. 

Folkehelse og livsmestring for nye elever

Mandag 9. november setter skolen av en halv dag til den såkalte "Skolemiljøpakka"  på VG1. Målet er å skape et godt elevmiljø på skolen hvor inkludering og raushet er fremtredende, å gi elevene verktøy til å møte samfunnet og miljøet de er en del av, og bevisstgjøre elevene på ansvaret for egen og andres helse (Folkehelse og livsmestring).

Q&A med Mr. Red Arcade

Olaf Uhre er bare 21, men har allerede rukket å tjene millioner på sin YouTube-kanal Red Arcade . I dag snakket han med elever i Medie- og informasjonskunnskap på skolen.

Fornybar energi på Frogn

Elever i 1STE jobber for tiden med et prosjekt om bruk av fornybar energiteknologi i et bærekraftsperspektiv i naturfag. Teknologien, som det settes søkelys på i dette prosjektet, er solfangere og solceller. Når skolens skolens energiforbruk bare øker, bør det gjøres noe med saken. PhD-stipendiat Øyvind og lærer Siv veileder elevene. 

Nytt elevråd

"Trygt og trivelig" er mottoet til vårt nye elevråd, og det gjelder ikke bare koronatiltak.

Til toppen