Aktuelt

Samarbeid med lokale skribenter og kunstnere

Planleggingen av Frognbærs julemarked er i gang. Det skal lages hjemmelaget surkål, rødkål, brente mandler og mye mer. Nisse-eksperten Hans Petter Treider er også med på laget.

Bekreftet smittetilfelle ved skolen

Vi har i kveld fått ett bekreftet smittetilfelle av covid 19 ved skolen.

Husk å søke om stipend  

Søk innen 15. november hvis du vil ha stipend fra Lånekassen for høstsemesteret 2020.  

NMBU skriver om Frognbær

Frogn videregående skole er en av  NMBUs universitetsskoler . Universitetsskoleprosjektets satningsområde er forskning og skoleutvikling knyttet til utdanning for bærekraftig utvikling. NMBU skriver her om 1SSR (Salg, service og reiseliv) sitt prosjekt Frognbær.

5 Propeller til Frogn Vgs

Årets Propelljakt i Akershus ble i siste liten gjennomført som et digitalt arrangement gjennom Zoom, og elever og lærere viser igjen stor evne til omstilling. Pitchene ble gjennomført gjennom PC-skjermen mens jury og veiledere fra næringslivet noterte ivrig. 

Business-elever testet franske seilbåter

Heitmann Marin ble gründet i 1980. Det er den første importøren og forhandleren av franske seilbåter og eneste seilbåtforhandler som har overlevd siden de startet opp - i alle former for lav og høykonjunkturer.    ​​​​​​     ​​​

Tegnekunst, dans og musikk

Frognpodden er tilbake med ny sending. Frognpodden er laget av elever på Frogn vgs i samarbeid med lærere på skolen.

Krav om legeerklæring fjernes ut skoleåret 2020/2021

Den midlertidige forskriften om fravær er videreført ut skoleåret 2020/2021. Praksis som ble etablert første gang da forskriften ble vedtatt, opprettholdes. Shutterstock

Egenmelding ved fravær

Fredag ettermiddag kom beskjeden om at ordningen med egenmelding knyttet til helsefravær fortsetter resten av skoleåret.

Frogn Vgs går dypere

Frogn Vgs utarbeider en plan for mer tverrfaglighet og dybdelæring for elevene våre, i tråd med de nye læreplanene. Planene skal allerede tre i kraft på våren 2021. Kjersti Løken Ødegård fra Høgskolen i Innlandet  veiledet oss i arbeidet. 

Til toppen