Videregående skole

  • Fra venstre: Christian, Filip, Helene og Mia Isabel Nytt elevråd
    "Trygt og trivelig" er mottoet til vårt nye elevråd, og det gjelder ikke bare koronatiltak.

Aktuelt

Kalender

Til toppen