Videregående skole

  • Siv hjelper elever med beregningene Fornybar energi på Frogn
    Elever i 1STE jobber for tiden med et prosjekt om bruk av fornybar energiteknologi i et bærekraftsperspektiv i naturfag. Teknologien, som det settes søkelys på i dette prosjektet, er solfangere og solceller. Når skolens skolens energiforbruk bare øker, bør det gjøres noe med saken. PhD-stipendiat Øyvind og lærer Siv veileder elevene.

Aktuelt

Kalender

Til toppen